นมัสการ

160821Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
21 สิงหาคม 2016

160814Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
14 สิงหาคม 2016

160813Worship2-Ps.Victor

นมัสการ-4

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
13 สิงหาคม 2016

160813Worship1-Ps.Victor

นมัสการ-3

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
13 สิงหาคม 2016

คำเทศนา

160821Preaching-2
160814Preaching-2

ถวายพระพรแด่พระเจ้า (ใหม่)

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
14 สิงหาคม 2016

title-7

มรดกแห่งใจกว้างขวาง-2(ใหม่)

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
13 สิงหาคม 2016

title-6

มรดกแห่งใจกว้างขวาง-1(ใหม่)

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
13 สิงหาคม 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160703Testimony-PongpanVipaporn

เงินเดือนขึ้นอย่างอัศจรรย์และได้งานใหม่ (ใหม่)

คุณพงศ์พันธ์ คุ้มทอง และ คุณวิภาพร บรรจง
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Ladapa

ได้งานเมื่ออ่านพระคัมภีร์ (ใหม่)

คุณลฎาภา สดแสงสุก
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Suksitk
160703Testimony-Pongluk

พระเจ้ากู้คืนบ้านและครอบครัว (ใหม่)

คุณผ่องลักษณ์ เกษตรพิบาล
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Vimonsiri

ปิดยอดขาย 2 ล้านได้ภายใน 2 วัน (ใหม่)

คุณวิมลศิริ จำโตนด
3 กรกฎาคม 2016

160529Testimony-Naba

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit