นมัสการ

150823Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
23 สิงหาคม 2015

150816Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
16 สิงหาคม 2015

150809Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
9 สิงหาคม 2015

150802Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
2 สิงหาคม 2015

คำเทศนา

150823Preaching-2

แผนการของพระเจ้าสำหรับประเทศไทย (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
23 สิงหาคม 2015

150816Preaching-2

4 ประตู ที่พระพรผ่าน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
16 สิงหาคม 2015

150809Preaching-2

พเนจร (ใหม่)

ปรารถนา พรวิริยางกูร
9 สิงหาคม 2015

150802Preaching-2

การฝัดร่อน

Ps.Naomi Downdy
2 สิงหาคม 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ” (ใหม่)

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

150809Children

การแสดงเด็ก”อิ่มอุ่น” (ใหม่)

เด็กยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

150809Teen
Cover

Cover “เรารักแม่” (ใหม่)

กลุ่มวัยรุ่น
9 สิงหาคม 2015

150719Men
150719Children

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit