นมัสการ

150322Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
22 มีนาคม 2015

150315Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
15 มีนาคม 2015

150308Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
8 มีนาคม 2015

150301Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
1 มีนาคม 2015

คำเทศนา

150322Preaching-2

นี่คือเวลากำหนดของพระเจ้า (ใหม่)

อ.โครเนลิโอ เปเรซ
22 มีนาคม 2015

150322Preaching-1

เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพระพร (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
22 มีนาคม 2015

150319Preaching-2

จับจ้องที่นิมิต (ใหม่)

อ.โครเนลิโอและอ.เดโบราห์ เปเรซ
19 มีนาคม 2015

150315Preaching-2

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit