นมัสการ

160911worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
11 กันยนยน 2016

160828Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
28 สิงหาคม 2016

160821Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
21 สิงหาคม 2016

160814Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
14 สิงหาคม 2016

คำเทศนา

161002preaching-2
160925preaching-2

นมัสการและสรรเสริญ(ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
25 กันยายน 2016

160918preaching-2

พระบิดาในสวรรค์ (ใหม่)

18 กันยายน 2016
Yee Vonne Yap

160911preaching-2

การอธิษฐาน(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
11 กันยายน 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160703Testimony-PongpanVipaporn

เงินเดือนขึ้นอย่างอัศจรรย์และได้งานใหม่ (ใหม่)

คุณพงศ์พันธ์ คุ้มทอง และ คุณวิภาพร บรรจง
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Ladapa

ได้งานเมื่ออ่านพระคัมภีร์ (ใหม่)

คุณลฎาภา สดแสงสุก
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Suksitk
160703Testimony-Pongluk

พระเจ้ากู้คืนบ้านและครอบครัว (ใหม่)

คุณผ่องลักษณ์ เกษตรพิบาล
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Vimonsiri

ปิดยอดขาย 2 ล้านได้ภายใน 2 วัน (ใหม่)

คุณวิมลศิริ จำโตนด
3 กรกฎาคม 2016

160529Testimony-Naba

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit