นมัสการ

150222Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
22 กุมภาพันธ์ 2015

150215Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
15 กุมภาพันธ์ 2015

150208Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
8 กุมภาพันธ์ 2015

150201Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
1 กุมภาพันธ์ 2015

คำเทศนา

150222Pray

พันธกิจสอนการประกาศจ.ลำปาง(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
22 กุมภาพันธ์ 2015

150222Preaching-2

วีรบุรุษวีรสตรีผู้พิชิต(ใหม่)

อ.วิจัย บรรณกิจวิจารณ์
22 กุมภาพันธ์ 2015

150222Preaching-1

อธิษฐาน (ใหม่)

ณัฐกมล โอโว่
22 กุมภาพันธ์ 2015

150215Preaching-2

คำเทศนาบนภูเขา (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
15 กุมภาพันธ์ 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit