นมัสการ

141019Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
19 ตุลาคม 2014

141016Worship

นมัสการวันพฤหัส (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
16 ตุลาคม 2014

141012Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
12 ตุลาคม 2014

141009Worship

นมัสการวันพฤหัส

ศิรประภา ขุนราษฎร
9 ตุลาคม 2014

คำเทศนา

141019Preaching-2

พื้นฐานความบริสุทธิ์ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
19 ตุลาคม 2014

141019Preaching-1

ตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ทรงอวยพร (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
19 ตุลาคม 2014

141016Preaching-2

เชื่อ คือ เชื่อวางใจ (ใหม่)

ปรารถนา พรวิริยางกูร
16 ตุลาคม 2014

141012Preaching-2

การตัดสินใจ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
12 ตุลาคม 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit