นมัสการ

141207Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
7 ธันวาคม 2014

141130Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศศิกาญจน์ เลิศชันปรีชากุล
30 พฤศจิกายน 2014

141123Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
23 พฤศจิกายน 2014

141116Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
16 พฤศจิกายน 2014

คำเทศนา

141207Preaching-2

ชนะต่อบาป(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
7 ธันวาคม 2014

141130Preaching-2

ทศางค์เป็นของพระเจ้า (ใหม่)

ณัฐกมล โอโว่
30 พฤศจิกายน 2014

141123Preaching-2

รักอิสราเอล (ใหม่)

Kate Stucken
23 พฤศจิกายน 2014

141123Pray

อธิษฐาน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
23 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit