นมัสการ

160605Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
5 มิถุนายน 2016

160529Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
29 พฤษภาคม 2016

160522Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
22 พฤษภาคม 2016

160515Worship

นมัสการวันอาทิตย์

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
15 พฤษภาคม 2016

คำเทศนา

1606012Preaching-2

กรอบแห่งความเชื่อ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
12 มิถุนายน 2016

1606059Preaching-2

บันทึกพระคำ (ใหม่)

อารียา คงไทย
5 มิถุนายน 2016

160529Preaching-2

บุตรน้อยหลงหาย-2

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
29 พฤษภาคม 2016

160522Preaching-2

บุตรน้อยหลงหาย-1

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
22 พฤษภาคม 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160529Testimony-Naba
160529Testimony-Maliwan

พระเจ้าทรงใช้ให้รักษาคนเจ็บป่วย (ใหม่)

มะลิวัน หนูแก้ว
29 พฤษภาคม 2016

160529Testimony-Manow

คำพยานพระเจ้ารักษาไม่ต้องผ่าตัดสมอง (ใหม่)

ด.ญ.เบญญาภา มูลสาร
29 พฤษภาคม 2016

160529Testimony-ChinaChod_H264
151227Ministry
vlcsnap-error319

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit