นมัสการ

151122Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
22 พฤศจิกายน 2015

151115Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
15พฤศจิกายน 2015

151108Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
8 พฤศจิกายน 2015

151025Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
1 พฤศจิกายน 2015

คำเทศนา

151122Preaching-2

ซาตานจะหยุดการอธิษฐานได้อย่างไร(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
22 พฤศจิกายน 2015

151115Preaching-2

หัวใจของพระบิดา(ใหม่

Ps.chinga Pan
15 พฤศจิกายน 2015

151108Preaching-2

อิสราเอล คริสตจักรและยุคสุดท้าย(ใหม่)

ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย
8 พฤศจิกายน 2015

151025Preaching-2

ใจที่ปรารถนาพระเจ้า

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
1 พฤศจิกายน 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

150913Testimony-Amornsak

พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคดี (ใหม่)

คุณอมรศักดิ์ จิตรมนตรี
13 กันยายน 2015

150913Buptism
150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ”

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

150809Children

การแสดงเด็ก”อิ่มอุ่น”

เด็กยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

150809Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น”เรารักแม่”

กลุ่มวัยรุ่น
9 สิงหาคม 2015

Cover

Cover “เรารักแม่”

กลุ่มวัยรุ่น
9 สิงหาคม 2015

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit