นมัสการ

150419Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
19 เมษายน 2015

150412Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
12 เมษายน 2015

150405Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
5 เมษายน 2015

150329Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
29 มีนาคม 2015

คำเทศนา

150426Preaching-2

ก้าวเข้าสู่ลิขิตชีวิต (ใหม่)

ณิชาพร ถาวรจิรคุณ
26 เมษายน 2015

150426Preaching-1

ปลดปล่อยความทรงจำของเซลล์(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
26 เมษายน 2015

150419Preaching-2

คริสตจักรจะเติบโตได้อย่างไร (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
19 เมษายน 2015

150419Preaching-1

ใคร่ครวญถ้อยคำความเจริญรุ่งเรือง(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
19 เมษายน 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit