นมัสการ

150510Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษกร
10 พฤษภาคม 2015

150503Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
3 พฤษภาคม 2015

150426Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
26 เมษายน 2015

150419Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
19 เมษายน 2015

คำเทศนา

150510Preaching-2

ทศางค์และเครื่องถวายบูชา (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
10 พฤษภาคม 2015

150507Preaching-2
150503Preaching-2

สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
3 พฤษภาคม 2015

150426Preaching-2

ก้าวเข้าสู่ลิขิตชีวิต

ณิชาพร ถาวรจิรคุณ
26 เมษายน 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit