นมัสการ

140824Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีชากุล
24 สิงหาคม 2014

140817Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
17 สิงหาคม 2014

140810Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
10 สิงหาคม 2014

140803Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีชากุล
3 สิงหาคม 2014

คำเทศนา

140824Preaching-2

วิญญาณเยเซเบล(ใหม่)

Dalia Dery
24 สิงหาคม 2014

140817Preaching-2
140810Preaching-2

ลูกคือมรดก

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
10 สิงหาคม 2014

140803Preaching-2

ทำไมต้องอดอาหารอธิษฐาน

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
3 สิงหาคม 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก (ใหม่)

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น (ใหม่)

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ (ใหม่)

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน(ใหม่)

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”(ใหม่)

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

140615Testimony-Watcharee

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit