นมัสการ

141026Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
26 ตุลาคม 2014

141019Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
19 ตุลาคม 2014

141016Worship

นมัสการวันพฤหัส

ศิรประภา ขุนราษฎร
16 ตุลาคม 2014

141012Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
12 ตุลาคม 2014

คำเทศนา

141026Preaching-2

เกิดผลเพื่อรับพระพร (ใหม่)

ศจ.ดร.คำพอน กุนทะปันยา
26 ตุลาคม 2014

141026Preaching-1

พระเจ้าทรงเลือกเรา (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
26 ตุลาคม 2014

141019Preaching-2

พื้นฐานความบริสุทธิ์ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
19 ตุลาคม 2014

141016Preaching-2

เชื่อ คือ เชื่อวางใจ

ปรารถนา พรวิริยางกูร
16 ตุลาคม 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit