นมัสการ

141116Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
16 พฤศจิกายน 2014

141109Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
9 พฤศจิกายน 2014

141030Worship

นมัสการวันพฤหัส(ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
30 ตุลาคม 2014

141026Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
26 ตุลาคม 2014

คำเทศนา

141116Preaching-2

เวลาแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
16 พฤศจิกายน 2014

141109Preaching-2

เพราะเชื่อจึงเห็นพระเจ้า(ใหม่)

ศจ.คำแพง มิตรประชา
9 พฤศจิกายน 2014

141109Pray

อธิษฐาน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
9 พฤศจิกายน 2014

141102Preaching-2

กำจัดสิ่งปิดกั้นระหว่างเรากับพระเจ้า (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
2 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit