นมัสการ

160417Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

อ.เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
17 เมษายน 2016

160327Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
27 มีนาคม 2016

160320Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
20 มีนาคม 2016

160313Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
13 มีนาคม 2016

คำเทศนา

160424Preaching-2

หน้าที่รับผิดชอบของคริสเตียน (ใหม่

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
24 เมษายน 2016

160417Preaching-2

กุญแจความสมบูรณ์ในชีวิต (ใหม่)

อ.โครเนลิโอ เปเรซ
17 เมษายน 2016

ปกแผ่น4
ปกแผ่น3

พระวิญญาณบริสุทธิ์-3 (ใหม่)

Ps. Cornelio Perez
16 เมษายน 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160103Testimony

คำพยานสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 มกราคม 2016

151227Ministry
vlcsnap-error319
150913Testimony-Amornsak

พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคดี (ใหม่)

คุณอมรศักดิ์ จิตรมนตรี
13 กันยายน 2015

150913Buptism
150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ”

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit