นมัสการ

151004Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
4 ตุลาคม 2015

150927Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
27 กันยายน 2015

150920Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
20 กันยายน 2015

150913Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
13 กันยายน 2015

คำเทศนา

151004Preaching-2

ระวังการดำเนินชีวิต(ใหม่)

อ.ศศิธร นพกิจกำจร
4 ตุลาคม 2015

150927Preaching-2

สัญญาณเตือนพระเยซูเสด็จกลับมา (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
27 กันยายน 2015

150920Preaching-2

ถวายบุตร (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
20 กันยายน 2015

150913Preaching-2

บัพติศมา (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
13 กันยายน 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

150913Testimony-Amornsak

พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคดี (ใหม่)

คุณอมรศักดิ์ จิตรมนตรี
13 กันยายน 2015

150913Buptism
150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ”

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

150809Children

การแสดงเด็ก”อิ่มอุ่น”

เด็กยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

150809Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น”เรารักแม่”

กลุ่มวัยรุ่น
9 สิงหาคม 2015

Cover

Cover “เรารักแม่”

กลุ่มวัยรุ่น
9 สิงหาคม 2015

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit