นมัสการ

150118Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์
18 มกราคม 2015

150111Worship

นมัสการวันอาทิตย์(ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
11 มกราคม 2015

141221Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
21 ธันวาคม 2014

141214Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
14 ธันวาคม 2014

คำเทศนา

150125Preaching-2

เหตุเพราะอิสราเอลเราจึงได้รับความรอด (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
25 มกราคม 2015

150118Preaching-2

บัพติศมาด้วยไฟ-ชำระบ่อน้ำแห่งชีวิต 7 (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
18 มกราคม 2015

150111Preaching-1

อธิษฐานในวิญญาณ(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
11 มกราคม 2015

150111Preaching-2

พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดู (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
11 มกราคม 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow