นมัสการ

160724Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
24 กรกฏาคม 2016

160717Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
17กรกฏาคม 2016

160710Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
10 กรกฏาคม 2016

160703Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
3 กรกฏาคม 2016

คำเทศนา

160724Preaching-2

มิตรภาพกับพระเจ้า (ใหม่)

อ.โครเนลิโอ เปเรซ
24 กรกฏาคม 2016

160717Preaching-2

ความสำคัญของพระคัมภีร์ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
17 กรกฏาคม 2016

160710Preaching-2

พระคัมภีร์ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
10 กรกฏาคม 2016

160703Preaching-2

กายเดียวกัน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
3 กรกฏาคม 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160703Testimony-PongpanVipaporn

เงินเดือนขึ้นอย่างอัศจรรย์และได้งานใหม่ (ใหม่)

คุณพงศ์พันธ์ คุ้มทอง และ คุณวิภาพร บรรจง
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Ladapa

ได้งานเมื่ออ่านพระคัมภีร์ (ใหม่)

คุณลฎาภา สดแสงสุก
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Suksitk
160703Testimony-Pongluk

พระเจ้ากู้คืนบ้านและครอบครัว (ใหม่)

คุณผ่องลักษณ์ เกษตรพิบาล
3 กรกฎาคม 2016

160703Testimony-Vimonsiri

ปิดยอดขาย 2 ล้านได้ภายใน 2 วัน (ใหม่)

คุณวิมลศิริ จำโตนด
3 กรกฎาคม 2016

160529Testimony-Naba

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit