นมัสการ

150705Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีชากุล
5 กรกฎาคม 2015

150628Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
28 มิถุนายน 2015

150621Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
21 มิถุนายน 2015

150614Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
14 มิถุนายน 2015

คำเทศนา

150705Pray

อธิษฐาน

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
5 กรกฎาคม 2015

150705Preaching-2
150628Preaching-

คำพยานการปลดปล่อย (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
28 มิถุนายน 2015

150628Preaching-2

พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิต (ใหม่)

รอนี่ อิมมานูเอล เล่มปิอายเน่น
28 มิถุนายน 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

150607Preaching-2

คำพยานในงานคองเกรส8

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
7 มิถุนายน 2015

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า”

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit