นมัสการ

140720Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
20 กรกฎาคม 2014

140713Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีชากุล
13 กรกฎาคม 2014

140706Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
6 กรกฎาคม 2014

vlcsnap-2014-07-10-11h20m07s171

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
29 มิถุนายน 2014

คำเทศนา

140720Preaching-2

9แบบในการอดอาหารอธิษฐาน(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
20 กรกฎาคม 2014

140720Preaching-1

ประโยชน์ของการอดอาหารอธิษฐาน(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
20 กรกฎาคม 2014

140720Pray

อธิษฐาน(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
20 กรกฏาคม 2014

140713Preaching-2

เตรียมตัวเพื่อการRAPTURE(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
13 กรกฎาคม 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”(ใหม่)

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

140615Testimony-Watcharee
140608Testimony-Phongphan

คำพยาน “พระเจ้ากู้คืนมากกว่าที่คิด”

คุณพงศ์พันธุ์ คุ้มทอง
8 มิถุนายน 2014

140608Testimony-Prakhanat

คำพยาน”ตอกหมุดยึดครองสถานที่”

คุณภัคนาถ พุ่มศรีใส
8 มิถุนายน 2014

140525Testimony-Naba
140427Buptizm

พิธีบัพติศมา ครั้งที่ 18

คริสตจักรยุคพระคุณ
27 เมษายน 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit