นมัสการ

150621Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
21 มิถุนายน 2015

150614Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
14 มิถุนายน 2015

150607Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
7 มิถุนายน 2015

150531Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีากุล
31 พฤษภาคม 2015

คำเทศนา

150621Preaching-1

สารภาพถ้อยคำด้านการเงิน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 มิถุนายน 2015

150621Preaching-2

พระเยซูคริสต์ประกาศแบบส่วนตัว (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 มิถุนายน 2015

150614Preaching-2

พระเยซูประกาศกับนักศาสนา (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
14 มิถุนายน 2015

150614Preaching-1

พันธกิจสอนการประกาศที่แม่สาย (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
14 มิถุนายน 2015

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

141030 Testimony-Apisara

คำพยาน”ขายดี เพราะมีพระเจ้า” (ใหม่)

อภิสรา โภชนะคง
30 ตุลาคม 2014

140921Dalia

พิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
21 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit