นมัสการ

160207Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
7 กุมภาพันธ์ 2016

160131Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
31 มกราคม 2016

160128Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ชัยธวัช ไชยสวัสดิ์
28 มกราคม 2015

160124Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
24 มกราคม 2016

คำเทศนา

160207Preaching-2

พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
7 กุมภาพันธ์ 2016

160131Preaching-2

คริสตจักรของพระเจ้า (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
31 มกราคม 2016

160128Preaching-2

การถูกปฎิเสธ

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
28 มกราคม 2015

160124Preaching-2

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160103Testimony

คำพยานสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 มกราคม 2016

151227Ministry
vlcsnap-error319
150913Testimony-Amornsak

พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคดี (ใหม่)

คุณอมรศักดิ์ จิตรมนตรี
13 กันยายน 2015

150913Buptism
150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ”

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit