นมัสการ

140817Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
17 สิงหาคม 2014

140810Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
10 สิงหาคม 2014

140803Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีชากุล
3 สิงหาคม 2014

140727Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
27 กรกฎาคม 2014

คำเทศนา

140817Preaching-2
140817Pray

อธิษฐาน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
17 สิงหาคม 2014

140810Preaching-2

ลูกคือมรดก (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
10 สิงหาคม 2014

140810Pray

อธิษฐาน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
10 สิงหาคม 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก (ใหม่)

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ (ใหม่)

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน(ใหม่)

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”(ใหม่)

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

140615Testimony-Watcharee

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit