นมัสการ

140727Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
27 กรกฎาคม 2014

140720Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
20 กรกฎาคม 2014

140713Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศศิกาญจน์ เลิศชัยปรีชากุล
13 กรกฎาคม 2014

140706Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
6 กรกฎาคม 2014

คำเทศนา

vlcsnap-2014-07-29-16h42m29s178

ธนู 3 ดอก เพื่อรับพระพร (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
27 กรกฎาคม 2014

140727Pray

อธิษฐาน

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
27 กรกฏาคม 2014

140720Preaching-2

9แบบในการอดอาหารอธิษฐาน(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
20 กรกฎาคม 2014

140713Preaching-2

เตรียมตัวเพื่อการRAPTURE

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
13 กรกฎาคม 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”(ใหม่)

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

140615Testimony-Watcharee
140608Testimony-Phongphan

คำพยาน “พระเจ้ากู้คืนมากกว่าที่คิด”

คุณพงศ์พันธุ์ คุ้มทอง
8 มิถุนายน 2014

140608Testimony-Prakhanat

คำพยาน”ตอกหมุดยึดครองสถานที่”

คุณภัคนาถ พุ่มศรีใส
8 มิถุนายน 2014

140427Buptizm

พิธีบัพติศมา ครั้งที่ 18

คริสตจักรยุคพระคุณ
27 เมษายน 2014

001_320x180

พิธีล้างเท้า

17 เมษายน 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit