นมัสการ

160508Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
8 พฤษภาคม 2016

160501Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
1 พฤษภาคม 2016

160417Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

อ.เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
17 เมษายน 2016

160327Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศารทูล เวียงชัย
27 มีนาคม 2016

คำเทศนา

160501Preaching-2
160424Preaching-2

หน้าที่รับผิดชอบของคริสเตียน (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
24 เมษายน 2016

160417Preaching-2

กุญแจความสมบูรณ์ในชีวิต

อ.โครเนลิโอ เปเรซ
17 เมษายน 2016

ปกแผ่น4

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160103Testimony

คำพยานสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 มกราคม 2016

151227Ministry
vlcsnap-error319
150913Testimony-Amornsak

พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคดี (ใหม่)

คุณอมรศักดิ์ จิตรมนตรี
13 กันยายน 2015

150913Buptism
150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ”

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit