นมัสการ

140914Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
14 กันยายน 2014

140911Worship

นมัสการวันพฤหัส (ใหม่)

ศศิกาญจน์ เลิศชับปรีชากุล
11 กันยายน 2014

140907Worship

นมัสการวันอาทิตย์

ศิรประภา ขุนราษฎร
7 กันยายน 2014

140904Worship

นมัสการวันพฤห้ส

ศิรประภา ขุนราษฎร
4 กันยายน 2014

คำเทศนา

140914Preaching-2

ความเชื่อ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
14 กันยายน 2014

140911Preaching-2

คำพูด (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
11 กันยายน 2014

140907Preaching-2

งานของคริสตจักรยุคพระคุณ(ใหม่)

อ.ศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์
7 กันยายน 2014

140907Pray

อธิษฐาน (ใหม่)

อ.ศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์
7 กันยายน 2014

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

140911Testimony-Sarawut

คำพยาน “พระเจ้าไม่เคยลืมผู้รับใช้ของพระองค์” (ใหม่)

คุณสาระวุฒิและคุณสุนทรีพร เอียรอด
11 กันยายน 2014

140810Motherday

ภาพแม่-ลูก (ใหม่)

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Teen

การแสดงกลุ่มวัยรุ่น (ใหม่)

วันแม่
10 สิงหาคม 2014

140810Motherday-Children

10ปลาวาฬ (ใหม่)

การแสดงวันแม่ กลุ่มเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2014

140803Testimony

คำพยานการอดอาหารอธิษฐาน(ใหม่)

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 สิงหาคม 2014

140713Testimony

คำพยาน “เชื่อและวางใจพระเจ้าทรงอวยพร”(ใหม่)

คุณสมัย แท่นศรีลา
13 กรกฎาคม 2014

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit