นมัสการ

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
11 กันยนยน 2016

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
28 สิงหาคม 2016

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
21 สิงหาคม 2016

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

อ.วิคเตอร์ คริสติจันโต
14 สิงหาคม 2016

คำเทศนา

นมัสการและสรรเสริญ(ใหม่)

เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
25 กันยายน 2016

พระบิดาในสวรรค์ (ใหม่)

18 กันยายน 2016
Yee Vonne Yap

การอธิษฐาน(ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
11 กันยายน 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

เงินเดือนขึ้นอย่างอัศจรรย์และได้งานใหม่ (ใหม่)

คุณพงศ์พันธ์ คุ้มทอง และ คุณวิภาพร บรรจง
3 กรกฎาคม 2016

ได้งานเมื่ออ่านพระคัมภีร์ (ใหม่)

คุณลฎาภา สดแสงสุก
3 กรกฎาคม 2016

พระเจ้ากู้คืนบ้านและครอบครัว (ใหม่)

คุณผ่องลักษณ์ เกษตรพิบาล
3 กรกฎาคม 2016

ปิดยอดขาย 2 ล้านได้ภายใน 2 วัน (ใหม่)

คุณวิมลศิริ จำโตนด
3 กรกฎาคม 2016

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit